Asiakaspalvelu Asiakaspalvelumme puhelinnumero0600 30 6000 (1€/puhelu+1,98€/min) | arkisin 09-17

Nyt se on virallista – eduskunta hyväksyi pikavippien korkokaton

Suomen eduskunta hyväksyi suuressa salissa torstaina 7.2.2013 pitkään valmistelussa olleen ja ankaraa arvostelua kohtaansa saaneen lakialoitteen, joka asettaa pikavippituotteille korko- ja kulukaton. Pikavippilakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi yksimieliseen päätökseen ja lain toinen käsittely on tarkoitus pitää lähipäivinä. Spekulaatiot pikavippien mahdollisesta täyskiellosta puolestaan haudattiin kokonaisuudessaan, sillä kansanedustajat pelkäävät pikavippitarjonnan siirtyvän tässä tapauksessa kokonaisuudessaan ns. harmaille markkinoille ja jäävän näin ollen vaille minkäänlaista korkosäätelyä.

Eduskunnan asettama korkokatto koskee kaikkia alle 2000€ luottoja ja lopettaa näin ollen perinteisten pienten rahasumman ja lyhyen takaisinmaksuajan pikavippien tarjonnan kokonaan. Pikavippien korkokatto merkitsee käytännössä sitä, että 100€ pikalainasta kuukauden maksuajalla saa tulevaisuudessa periä korkoja enintään noin 4€. Vuoden takaisinmaksuajalla sadan euron pikavipin korot saisivat puolestaan olla noin 50€. Lakimuutos on tarkoitus asettaa voimaan ennen kesää. Talousalan asiantuntijoiden lisäksi kuitenkin myös yhä useampi kansanedustaja on alkanut epäilemään lain toimivuutta, sillä käytännössä pienten rahalainojen puute eittämättä ajaa kuluttajat entistä suurempien ja ennen kaikkea lainanhakijan todellista tarvetta suurempien lainatuotteiden pariin ja on näin ollen omiaan lisäämään suomalaisten velkaongelmia entisestään.

Lisäksi eduskunnan hyväksymässä laissa täsmennetään, millä tavalla luotonantajien on arvioitava lainanhakijan luottokelpoisuutta. Uuden lain kirjaimen mukaan luottokelpoisuuden arviointi on tehtävä ”kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella”. Tällä hetkellä pikavippien- kuin muidenkin lainantarjoajien käytössä oleva ns. negatiivinen luottorekisteri ei kuitenkaan anna tähän riittäviä eväitä, joten Suomen Oikeusministeriö onkin valmistelemassa suomalaisten lainantarjoajien pitkään peräänkuuluttamaa ja luottokelpoisuuden arviointia helpottavaa positiivista luottorekisteriä, joka on ollut jo pitkään käytössä Suomea lukuunottamatta käytännössä kaikissa muissa EU-maissa.

Eduskunnan hyväksymä pikavippilaki pähkinänkuoressa

Kaikille alle 2000€ pikalainoille asetetaan korko- ja kulukatto, jonka mukaan pikavippien todellinen vuosikorko saa jatkossa olla kaikkine kuluineen enintään Suomen korkolain mukainen viitekorko + 50% (esim. tällä hetkellä 51%). Todellisen vuosikoron käsite on lyhyen takaisinmaksuajan lainojen kohdalla kuitenkin täysin väärässä kontekstissa, joten käytännössä korkokatto tarkoittaa sitä, että jatkossa 100€ pikavipistä yhden kuukauden maksuajalla saisi periä korkoja ja kuluja maksimissaan noin 4€, TODELLISEN koron ollessa näin 4%. Tämän lisäksi laki määrää, että lainan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä tekstiviestipalveluista ei saa periä minkäänlaisia lisämaksuja ja että luotonanatajien pitäisi pystyä selvittämään lainanhakijoiden luottokelpoisuus nykyistä tarkemmin.