Artikkelia muokattu: 12.1.2022

Jos työpaikallasi on mahdollisuus tehdä etätöitä, kannattaa siihen tarttua. Etänä työskenteleminen vapauttaa aikaa muun muassa työmatkoista sekä helpottaa vaativiin työtehtäviin keskittymistä.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 etätyöntekijöiden määrä miltein kaksinkertaistui aiempaan verrattuna. Ennen vuotta 2020 etätyönteko oli suosittua lähinnä ylempien toimihenkilöiden, asiantuntijoiden sekä valtiosektorilla työskentelevien keskuudessa, mutta sittemmin se on yleistynyt lähes kaikilla toimialoilla.

Etätyö

 • Tarkoittaa työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotona tai liikkuvasta toimistosta käsin tehtyä työtä

Teknologia etätyön tukena

Etätyötä voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain esimerkiksi kotona, kahvilassa, kirjastossa, työpaikan eri toimipisteissä tai matkoilla. Joissain työpaikoissa etätyön tekemiselle on tarkat säännöt, toisissa toiminta on vapaampaa. Vahva luottamus niin työntekijään kuin työnantajaan on yksi etätyön tekemisen edellytyksistä.

Jos yksinäisyys mietityttää, voi etänä työskennellä vaikkapa hyvän ystävän tai puolison kanssa.

Etätyön edut ja riskit

Etätyön edut vaihtelevat muun muassa toimialan ja työtehtävien mukaan. Keskeisimpiä positiivisia piirteitä ovat kuitenkin muun muassa työhön keskittymiseen sekä ajan ja työn hallintaan liittyvät seikat. Etätöiden tekemisen mahdollisuus lisää työn imua sekä tuo joustavuutta arkeen.

Lisääntynyt työrauha yksi suurimmista eduista

Työntekijä voi etätyötä tekemällä rytmittää työntekoa omien tarpeidensa mukaan. Myös keskittyminen muuttuu vaivattomammaksi: lisääntynyt työrauha helpottaa ajatustyötä vaativien tehtävien saattamista maaliin. Työmatkan pituudesta riippuen ajallinen ja rahallinen säästö voivat kohota vuositasolla merkittäviksi.

Työteho paranee ja jaksaminen kasvaa

Työnantajakin hyötyy etätyömahdollisuuden tarjoamisesta. Etätyön on todettu muun muassa parantavan työtehoa, helpottavan työntekijöiden jaksamista sekä olevan rekrytointivaltti uusille työntekijöille. Samalla se on keino parantaa ympäristövastuullisuutta sekä edistää ilmastopolitiikkaa, sillä etätyö vähentää työmatkaliikennettä.

Riskinä muun muassa työn ja vapaa-ajan sekoittuminen

Kuten missä tahansa, on myös etätyössä toki riskinsä. Työ ja vapaa-aika saattavat sekoittua, kotona olevat tilat eivät kenties sovellu työskentelyyn ja pääsääntöisesti etänä työskentelevä saattaa tuntea olonsa eristetyksi työyhteisöstä.

Talouselämä nosti esille etätyön vaikutukset muihin perheenjäseniin, sillä pahimmassa tapauksessa muut kotona olevat joutuvat hiiviskelemään yhden keskittyessä töihin.

Etätyön hyötyjä

 • Työntekijälle:
  • joustavuus
  • työrauha
  • ajan säästö työmatkoista
 • Työnantajalle:
  • työtehon paraneminen
  • työpaikan houkuttelevuus
  • toimitilojen kustannusten säästö
Töitä voi tehdä vaikkapa lempikahvilassa. Jos häiriinnyt melusta, kokeile tehokkaita vastamelukuulokkeita.

Valitse työpiste omien toiveiden mukaan

Etätyön kirkkaimpiin etuihin kuuluu joustavuus sekä vapaus valita. Yleisimmin töitä tehdään kotona, mutta myös monet julkiset tilat soveltuvat hyvin työntekoon. Kokeile, millaiset puitteet kaupungin kirjasto tai esimerkiksi suosikkikahvilasi tarjoavat: entä onnistuisiko töiden tekeminen vaikkapa myöskin etätyötä tekevän ystäväsi luona? Jos teet töitä kodin ulkopuolella, varmista, että käytössäsi on riittävän nopea ja luotettava netti.

Hae Lainaston luottokorttia ja sisusta unelmiesi työpiste

Jos työskentelet säännöllisesti kotona, kannattaa työpisteen puitteisiin panostaa. Tee siitä tyylikäs osa kodin muuta sisustusta. Lisärahoitusta hankintoihin saat muun muassa ottamalla jopa 3 000 euron luottorajan tarjoavan Lainaston virtuaalisen Mastercard -luottokortin, Ostosrahan.

Valitse laadukas, muuhun sisustukseen sopiva työpöytä sekä sopivalle korkeudelle asettuva tuoli. Selkäliitto neuvoo panostamaan muun muassa riittävän isoon työpöytään. Varmista, että työtuoli tukee selkää ja muista hyödyntää sen säätömahdollisuuksia. Kiinnitä myös erityistä huomiota valaistukseen, sillä riittävä valaistus auttaa säilyttämään työtehoa ja estää silmiä väsymästä.

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa