Nykynuoriso käyttää rahansa mieluiten itseensä, se poikkeaa vanhempien ikäluokkien säästeliäästä elämäntyylistä.

Helsingin Sanomat kirjoitti 16.8.2014 2000-luvun sukupolven tavasta suhtautua rahaan ja kuluttamiseen.

Nuorison asenne rahankäyttöön eroaa huomattavasti heidän vanhempiensa tasaisesta ja tarvelähtöisestä kuluttamisesta. Kun on kyse omasta elämästä, hyvinvoinnista ja nautinnosta, nuoret eivät säästele. Laman kasvatit tietävät, että kun menee hyvin, kannattaa nauttia, sillä huonommat ajat odottavat. Nousukaudet ja laskusuhdanteet seuraavat toisiaan kuin helmet nauhassa, se on todellisuus, jossa tämän päivän nuoret aikuiset ovat varttuneet. Heille tärkeää on hetkessä eläminen, muistojen ja kokemusten kartuttaminen.

Kulutustutkija Minna Aution mukaan 2000-luvun alun nuoriso on ensimmäinen suomalainen sukupolvi, jonka arkipäivää kulutuskulttuuri on. Hän on tutkinut nuorten kulutuskäyttäytymistä muun muassa vuonna 2006 julkaistussa väitöskirjassaan. Kulutusasenteiden muutokseen ei ole nimettävissä vain yhtä syytä, mutta vahva taustavaikuttaja on työelämässä käynnissä oleva murros. Työntekotavat ja työn sisältö ovat muuttuneet, mutta työmarkkinoille on myös saapunut uutta ainesta, jolle työ ei välttämättä ole itseisarvo. Entistä vähemmän työ määrittää tekijäänsä, työ on yhä harvemmalle elämäntapa, työtä ei enää tehdä pelkästään työn vuoksi. Nuoret näkevät työn välineenä, jolla voi rahoittaa vapaa-aikansa ja elämäntyylinsä. Ja miten työlle voisikaan nykymaailmassa elää kun pätkätyöt, ja pätkätyöttömyys, ovat yhä useamman arkea?

Ajat ovat muuttumassa. Nuorille aikuisille tuhlaaminen ei ole pahe. On jokaisen oma asia miten rahansa käyttää.

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa