Oikeusministeriön selvityksen mukaan kansallisen positiivisen luottotietorekisterin ottaminen käyttöön vihdoin myös Suomessa on sittenkin jäämässä haaveeksi – ainakin toistaiseksi.

Professori Ahti E. Saarenpään toimesta tehdyn selvityksen mukaan ylivelkaantumisen ehkäisy ja velkaantumisen seuranta eivät välttämättä ole riittävän vahvoja perusteluja kyseisen rekisterin perustamiselle. Rekisterin perustamisen puoltamisen vastaisiksi perusteluiksi Saarenpää puolestaan mainitsi selvityksessään mm. henkilötietojen suoja-asiat, sekä ongelmallisuuden luottotietojen hallinnon käytännön järjestämisessä. Lisäksi selvityksen mukaan EU-tasolla valmistellaan asiaan liittyen uusia direktiivejä, joiden lopputuloksia halutaan odottaa ennen mahdollisten muutosten tekemistä kotimaiseen lainsäädäntöön.

Oikeusministeri Henriksson: selvitys hyvä pohja keskustelun jatkamiselle

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan käytännössä kaikki suomalaiset ihmiset kattavan perusrekisterin luominen vaatii raskaat perusteet ja Saarenpään tekemä selvitys toimii hyvänä pohjana yhteiskunnallisen keskustelun jatkamiselle. Henriksson yhtyy selvityksen suositukseen olla tekemättä välittömiä lakimuutoksia ja tähdentää EU-tason lainsäädännön kehittämiseen osallistumisen merkityksellisyyttä.

Suomi ja Tanska ainoat EU-maat, joilla käytössä ainoastaan negatiivinen luottotietorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri tarkoittaa rekisteriä, joka pitää sisällään esimerkiksi tiedot yksityishenkilön kaikista luotoista ja lainoista, sekä miten hän on aiemmin hoitanut velkansa. Suomen lisäksi EU-maista enää ainoastaan Tanska ei ylläpidä kyseistä rekisteriä, vaan meillä on käytössä ainoastaan ns. “negatiivinen luottotietorekisteri”, joka pitää sisällään vain kuluttajien mahdolliset luottohäiriömerkinnät – eivätkä niitäkään reaaliajassa. Positiivisen luottorekisterin perään ovat kuuluttaneet luotonantajien lisäksi myös ylivelkaantuneiden asioita ajava Takuu-Säätiö, jonka näkemyksen mukaan positiivinen luottorekisteri olisi omiaan vähentämään suomalaisten velkaongelmia.

Suomen Asiakastiedolta käyttöön oma positiivinen rekisteri

Suomessa negatiivista maksuhäiriörekisteriä ylläpitävä Suomen Asiakastieto on kuitenkin Oikeusministeriön kannasta poiketen alkanut tarjoamaan myös positiivisia luottotietoja luotonantajien käyttöön. Kyseessä ei kuitenkaan ole selvityksen mukainen kansallinen rekisteri, vaan Suomen Asiakastiedon oma järjestelmä, joka välittää koosteita kuluttajien avoimista veloista ainoastaan luotonhakutilanteissa ja luotonhakijan suostumuksella. Kuluttajat voivat siis itse tarkistaa ensin rekisterissä olevat tietonsa ja sen jälkeen tehdä päätöksen, haluavatko tiedot luotonantajan saatavilla vaiko eivät.

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa