Kilpailuvirasto pitää pikavippejä tarpeellisina

Luet vanhaa artikkelia. Huomaathan, että Lainasto ei välttämättä tarjoa enää ao. tuotteita ilmoitetussa muodossa.

Tutustu uudistettuihin lainatuotteisiimme Lainaa-sivulla!


Suomen Oikeusministeriön asettama pikaluottotyöryhmä on pyytänyt Suomen Kilpailuvirastolta lausuntoa koskien esitystä pikaluottolainsäädännön muuttamisesta.

Kilpailuvirasto toteaa lausunnossaan, että vaikka viraston näkemyksen mukaan pikaluottotoimintaan liittyy eräitä pikaluottotyöryhmän esityksessäkin todettuja, korjaavia toimenpiteitä edellyttäviä ongelmia, näyttäisi kuitenkin ilmeiseltä, että pikaluottotoiminnalle on olemassa perusteltu tarve. Kilpailuviraston mukaan luotottamisen kulurakenne on sellaisen, että pienluottotoiminta ei kiinnosta perinteisiä pankkeja.

Oikeusministeriön työryhmän esityksen sisällön yhteenvedossa todetaan, että uudistuksen odotetaan merkittävästi vähentävän pienluottojen tarjontaa. Kilpailuvirasto toteaa lausunnossaan, että tämä merkittävä vähennys ilmeisesti syntyisi pääosin asetetun hintasääntelyn kautta. Koska esityksessä ei kuitenkaan ole tarkempia laskelmia pikaluottojen kulurakenteesta, on mahdollista että esityksen mukainen ratkaisu tuottaa lopputuloksen, joka voimakkaasti vähentää alan toimintaa. Tämän seurauksena taas voi olla se, että osa toiminnasta siirtyy käytännössä harmaan talouden piiriin, jatkaa Kilpailuvirasto lausunnossaan.

Ilman huolellista vaikutusarviointia alan toiminnan leikkaaminen saattaa muodostua huomattavasti laajemmaksi kuin sinänsä olisi perusteltavissa pelkästään kuluttajasuojan parantamisen kannalta. Luoton kokonaishinnan läpinäkyvyyden parantaminen sekä maksukyvyn varmistamisen parantaminen ovat tavoitteita, jotka voitaneen saavuttaa ilman että kokonaisluototus merkittävästi vähenee, kiteyttää Kilpailuvirasto lausunnossaan.

Kilpailuviraston mielestä asian valmistelua olisi perusteltua edelleen jatkaa siltä pohjalta, että vastuullisille toimijoille mahdollistetaan realistiset toimintaedellytykset alalla.

Lähde: Oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön muuttaminen

 

 

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa