Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan seurauksena Suomessa astui 1.7.2020 alkaen voimaan kuluttajaluottojen tilapäinen korkokatto. Kuluttajaluottojen enimmäiskorko laskettiin määräaikaisesti kymmeneen prosenttiin. Tilapäisen korkokaton oli tarkoitus olla voimassa 31.12.2020 saakka. Näitä muutoksia jatketaan uudella lailla 1.1.2021 alkaen. Uusi tilapäinen korkokatto ei siis koske ennen lain voimaantuloa nostettuja luottoja, eli luottoja, jotka on nostettu ennen 1.1.2021.

Uusi laki voimassa 1.1.2021–30.9.2021

1.1.2021 voimaan tuleva tilapäisen korkokaton jatko on voimassa 30.9.2021 saakka. Myös uudessa tilapäisessä laissa kuluttajaluottojen enimmäiskorko on rajattu kymmeneen prosenttiin. Tilapäistä korkokattoa sovelletaan lain voimassaoloaikana tehtävien luottosopimusten lisäksi jo aiemmin tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on aikavälillä 1.1.–30.9.2021 tehtävistä luoton nostoista. Tilapäinen korkokatto ei siis koske ennen lain voimaantuloa nostettuja luottoja.

Tilapäinen korkokatto ei myöskään koske hyödykesidonnaisia luottoja, kuten esimerkiksi luottokortteja.

Varoitus: 1.10.2021 alkaen lainan korkoa peritään sopimuksessa sovitun koron mukaisesti.

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa