Luet vanhaa artikkelia. Huomaathan, että Lainasto ei välttämättä tarjoa enää ao. tuotteita ilmoitetussa muodossa.

Tutustu uudistettuihin lainatuotteisiimme Lainaa-sivulla!


Esitys pikavippien korkokatosta vaadittu perustuslakivaliokunnan tutkintaan

Suomen hallituksen eduskunnalle antama esitys pikavippien rajoittamisesta korkokatolla jakaa vahvasti mielipiteitä. Suomen Pienlainayhdistys on ilmaissut kantansa, jonka mukaan hallituksen esittämä korkokatto loukkaisi suhteettomasti perustuslain turvaamaa elinkeinovapautta. Eduskunnan puhemies onkin saanut esityksen johdosta Pienlainayhdistykseltä kirjeen, jossa vaaditaan pikavippejä koskevan lakiehdotusten tutkimista perustuslakivaliokunnassa.

Ehdotettu pikavippilaki perustuslain vastainen?
Kirjeessään Pienlainayhdistys toivoo puhemiesneuvostolta hallituksen pikavippejä koskevien lakiehdotusten tutkimista ja perustuslainmukaisuuden selvittämistä niissä esitetyn korkokattorajoituksen osalta ennen lakiehdotusten lopullisen kohtalon ratkeamista eduskunnassa. Pienlainayhdistyksen mukaan pikavippilakiehdotuksen mukainen korkokatto estäisi vakiintuneen ja laillisen liiketoiminnan jatkumisen ja olisi todellisuudessa sama asia kuin pikavippien täyskielto. Näin ollen kyseessä olisi hyvinkin voimakas puuttuminen Suomen perustuslain turvaamiin elinkeinon vapauteen ja omaisuuden suojaan.

Myös valtiosääntöoikeuden professori pitää pikavippiehdotusta suhteettomana
Kuusiston kantaa tukevat monet hallituksen varsinaista esitystä edeltäneen pikaluottotyöryhmän ehdotusta arvioineet lausunnot. Esimerkiksi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen esittää työryhmälle antamassaan lausunnossa, että näkee ehdotuksen suhteettomana puuttumisena elinkeinonvapauteen, vaikka todellisuudessa velkaneuvojat ja muut velkaongelmien asiantuntijat todistavat pikavippien edustavan ainoastaan häviävän pientä osuutta kaikista suomalaisten kuluttajaluotoista ja maksuongelmista.

Valtiovarainministeriökin tietää, että pikalainakielto ei ratkaisisi velkaongelmia
Velkomustuomiot on virheellisesti esitetty perusteeksi pikalainojen rajoittamiselle. Todellisuudessa vain alle 4% kaikista pikavipeistä päätyy oikeudelliseen perintään. Pikalainojen osuus suomalaisten kuluttajaluotoista on 0,7% ja kotitalouksien kaikista luotoista 0,1%. Pienlainayhdistys tiivistääkin, että pienlainojen kieltäminen ei missään tapauksessa ratkaisisi velkaongelmia. Tämän käsittää lausunnossaan myös Valtiovarainministeriö, joka epäilee sekä työryhmän ehdotusten tehokkuutta että tarkoituksenmukaisuutta.

 

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa