Asiakaspalvelu Asiakaspalvelumme puhelinnumero0600 30 6000 (1€/puhelu+1,98€/min) | arkisin 09-17

Hyvät asiakkaat, asiakaspalvelumme on suljettu juhannusaattona pe 24.6.

UUTTA SIVUSTOLLA - Lainaston uudistunut konsepti & tuotevalikoima!

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuvaa kysyntää. Nyt haluamme esitellä teille täysin uuden Lainasto Ostosrahan. Lainasto Ostosraha korvaa perinteisen Pikavipin ja Limiittiluoton, jotka ovat poistuneet tuotevalikoimastamme. Lainasto Ostosrahaan on automaattisesti kytketty virtuaalinen luottokortti, jolla voit tehdä ostoksia suoraan verkossa.

Luet vanhaa artikkelia. Huomaathan, että Lainasto ei välttämättä tarjoa enää ao. tuotteita ilmoitetussa muodossa.

Tutustu uudistettuihin lainatuotteisiimme Lainaa-sivulla!


Pienet rahalainat lyhyellä takaisinmaksuajalla, eli pikavipit, ovat suosittuja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomalaiset pikavippiyritykset ovatkin olleet innovatiivisia edelläkävijöitä verkko- ja mobiilipalvelujen hyödyntämisessä lainojen myöntämisessä.

Mutta osataan sitä muuallakin. Erittäin suosittu englantilainen pikavippiyritys Wonga on palkittu useilla innovaatio- ja yrittäjäpalkinnoilla. Vuonna 2010 The Telegraph-lehti valitsi Wongan ykköseksi ”10 European Technology Companies to Watch” –listauksessaan. Yhdysvalloissa pikalainoja taasen tarjotaan ”payday loan” –nimellä. Nimensä mukaisesti payday -laina on tarkoitettu paikkaamaan äkillistä rahantarvetta ennen palkkapäivää.

Pikavipit ovat Suomen Tilastokeskuksen mukaan itse asiassa kaikkein edullisimpia pieniä rahalainoja. Lue lisää halvimista pikavipeistä.

UUTTA SIVUSTOLLA - Lainaston uudistunut konsepti & tuotevalikoima!

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuvaa kysyntää. Nyt haluamme esitellä teille täysin uuden Lainasto Ostosrahan. Lainasto Ostosraha korvaa perinteisen Pikavipin ja Limiittiluoton, jotka ovat poistuneet tuotevalikoimastamme. Lainasto Ostosrahaan on automaattisesti kytketty virtuaalinen luottokortti, jolla voit tehdä ostoksia suoraan verkossa.

Luet vanhaa artikkelia. Huomaathan, että Lainasto ei välttämättä tarjoa enää ao. tuotteita ilmoitetussa muodossa.

Tutustu uudistettuihin lainatuotteisiimme Lainaa-sivulla!


Suomen Oikeusministeriön asettama pikaluottotyöryhmä on pyytänyt Suomen Valtiovarainministeriöltä lausuntoa koskien esitystä pikaluottolainsäädännön muuttamisesta. Valtiovarainministeriö toteaa lausunnossaan, että pikaluottotyöryhmässä keskityttiin pikaluottojen tarjonnan rajoittamiseen tavoitteena vähentää pikaluotoista koskevia velkaongelmia, ei sen sijaan yhteiskunnallisesti merkityksellisempää velkaantumisongelmaa, josta yleensä keskustellaan kun pikaluotoista on kyse. Järjestetyssä kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, että asiantuntijat eivät pidä pikaluottoja merkittävänä velkaantumisen kannalta ja että kaikista maksuhäiriöistä vain 1% johtuu pelkistä pikaluotoista.

Pikaluottotyöryhmän mielestä pikaluottojen tarjontaoikeuden rajoittaminen kiellolla olisi kansainvälisesti arvioiden hyvin poikkeuksellinen puuttumiskeino velkaongelmiin. Lisäksi työryhmä epäilee kiellon tehokkuutta käytännössä. Valtiovarainministeriö näkee kuitenkin työryhmän esittämän ratkaisun täysin ristiriitaisena tämän näkemyksen kanssa, koska työryhmän ratkaisu käytännössä johtaa todennäköisesti samaan lopputulokseen, eli nykyisten pikaluottojen tarjonnan loppumiseen. Lisäksi työryhmä toteaa, että kielto epäilemättä johtaisi tarjonnan siirtymiseen jatkuviin ja suurempiin luottoihin, jopa luottojen hankkimiseen pimeiltä markkinoilta. Valtiovarainministeriö toteaakin lausunnossaan, että työryhmän esittämä ratkaisu ei siten täytä asetettua päätavoitetta – velkaongelmien vähentämistä – vaan saattaa johtaa jopa yhä suurempiin vaikeuksiin. Pikaluottojen kysynnän kasvun taustalla on epäilemättä tarve lyhytaikaisiin ja pieniin luottoihin ja sosiaalisen luototuksen kehittäminen on pitkäaikainen prosessi, eikä sillä ratkaista kuin hyvin pieni osa pikaluottoja käyttäneiden kuluttajien luotontarpeesta, jatkaa Valtiovarainministeriö lausunnossaan.

Valtiovarainministeriö kehottaakin työryhmän ehdottamien uudistusten taloudellisten vaikutusten arvioimista jatkovalmisteluissa. Valtiovarainministeriö toteaa, että koska pienlainoja on aina ollut tarjolla, aiemmin vippivekseleinä, nykyisin pikavippeinä, pitäisi arvioida myös mitä seuraamuksia on, jos pienlainoja ei enää ole saatavilla. Korvaavan luottotarjonnan järjestyminen suomalaisten pankkien kautta on epätodennäköistä hallinnollisten kustannusten ja mahdollisen maineriskin vuoksi. Todennäköisempää on luottotarjonnan kasvu ulkomaisten, käytännössä pohjoismaisten ja virolaisten pankkien kauttaa, jatkaa Valtiovarainministeriö lausunnossaan. Jatkovalmistelussa olisikin huolellisesti selvitettävä, miten tähän mahdolliseen palveluntarjonnan muutokseen varaudutaan kuluttajansuojan ja valvonnan näkökulmasta.

Kuluttajansuojalain mukaan pikaluotoista perittäviä kuluja mitataan ja ilmaistaan kulutusluottodirektiivissä tarkoitettua niin sanottua todellisen vuosikoron käsitettä käyttäen. Valtiovarainministeriön mukaan tämä käsite on osoittautunut jopa asiantuntijoille vaikeasti ymmärrettäväksi. Todellisen vuosikoron käsite on luotu kansainvälisessä sääntelyssä mittaamaan pitkäaikaisten luottojen vertailtavuutta, eikä se anna todellista kuvaa alle vuoden pituisten luottojen kulutasosta. Valtiovarainministeriön mukaan olisikin toivottavaa, että pienten lyhytaikaisten luottojen osalta luottokustannukset voitaisiin ilmoittaa myös prosenttiosuutena velkapääomasta, jonka kuluttajakin voisi ymmärtää ja jopa itse laskea.

Lausunnossaan Valtiovarainministeriö pitää ensiarvoisen tärkeänä hallitusohjelmaan kirjattua selvitystä positiivisen luottorekisterin järjestämisestä sekä sen käyttöönottoa Suomessa mahdollisimman pian. Kuten pikaluottotyöryhmässä ja erityisesti asiantuntijoiden kuulemistilaisuudessa on todettu, positiivinen luottorekisteri olisi luotonantajalle tehokas keino selvittää kuluttajan todellinen velkatilanne. Valtiovarainministeriö jatkaa, että ilman tällaista rekisteriä luotonantaja ei voi mitenkään tarkistaa luottoa hakevan kuluttajan velkaantumisen määrää. Positiivista luottorekisteriä on esitetty jo vuodesta 2005 eli siitä lähtien, kun pikaluotot tulivat Suomen markkinoille. Muun muassa Ruotsissa on ollut jo pitkään käytössä positiivinen luottorekisteri ja siitä on erittäin myönteisiä kokemuksia, toteaa Valtiovarainministeriö lausuntonsa lopuksi.

Lähde: Oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön muuttaminen
http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/18066/Valtiovarainministeri%C3%B6.pdf