Tilastokeskuksen mukaan lainanotto kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin säästäminen|Lainasto Oy

Suomen Tilastokeskuksen tuore kesäkuuta 2014 koskeva kuluttajabarometri kielii suomalaisten kuluttajien hiljalleen nousseesta luottamuksesta taloutta kohtaan. Tilastokeskus käyttää kuukausittain julkaisemassaan barometrissa mittayksikkönä ns. luottamusindikaattoria, joka oli kesäkuun osalta 8,7 yksikköä. Toukokuussa indikaattori oli sama kuin kesäkuussa, mutta vielä huhtikuussa rämmittiin lukemissa 3,7. Kesäkuussa kuluttajien luottamusindikaattori oli hieman vahvempi kuin vuotta aikaisemmin (8,1). Suomalaisten kuluttajien luottamus yleistä taloustilannetta kohtaan on siis lievässä nousuvireessä, vaikkakin pitkän ajan keskimääräisestä 12,1 indikaatiosta ollaankin edelleen jäljessä. Tilastokeskus mittaa 15-84-vuotiaiden kuluttajien luottamusta neljällä eri osa-alueella: oma ja suomen talous, työttömyys ja inflaatio, kestotavaroiden ostaminen, sekä säästäminen ja lainanotto.

 

Rahoitusleasinghankinnat-ja-vuokrat-vuosina-1999–2013-miljoonaa-euroa
Rahoitusleasinghankinnat ja -vuokrat vuosina 1999–2013, miljoonaa euroa

 

Ajankohta otollisempi lainanotolle kuin säästämiselle tai ostamiselle

Kesäkuun kuluttajabarometrin mukaan peräti 56 % suomalaisista kuluttajista pitää nykyistä ajankohtaa kannattavana lainan ottamiselle ja 12 % kotitalouksista ilmoitti suunnittelevansa uuden lainan ottamista seuraavan vuoden sisällä. 52 % kuluttajista puolestaan piti ajankohtaa otollisena säästämiselle, 63 % kotitalouksista kertoi pystyneensä jättämään rahaa säästöön ja jopa 77 % uskoi pystyvänsä säästämään rahaa tulevan vuoden aikana.

Kuluttamisen suhteen puolestaan 41 % barometriin vastanneista pitää nykyistä ajankohtaa kannattavana kestotavaroiden ostamiselle, kun vuoden 2013 vastaavana ajankohtana samainen lukema oli 34 %. Kyselyyn vastanneet arvioivat yleisten kuluttajahintojen nousevan 2,4 % seuraavan vuoden aikana, kun vuosi sitten inflaatio-odotus oli 3 % ja sen pitkän ajan keskiarvo 2,3 %. Barometrin mukaan 16 % suomalaisista kotitalouksista oli aikeissa ostaa auton ja 8 % asunnon.

Usko valtion talouskasvuun henkilökohtaista taloutta vankempaa

Kesäkuussa haastatelluista 1 336 suomalaisesta kuluttajasta 34 % (2013: 29 %) arvioi Suomen valtion taloustilanteen kohenevan seuraavan vuoden kuluessa, kun taas 25 % (2013: 28 %) vastaajista puolestaan uskoi taloutemme kehityksen heikkenemiseen. Henkilökohtaisen taloutensa paranemiseen taasen uskoi 25 % kuluttajista, kun puolestaan 14 % vastaajista suhtautui omaan talouskehitykseensä epäilyksellä.

Neljännes Suomen työläisistä ei koe ollenkaan omakohtaista työttömyysuhkaa

Kuluttajabarometrin mukaan 16 % suomalaisista kuluttajista odottaa työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden kuluessa, kun puolestaan 48 % vastaajista odottaa työttömyyslukemien kasvavan. Kuukauden takaisissa tilastoissa vastaavat lukemat olivat 18 % ja 47 % ja vuosi sitten osuudet olivat 15 % ja 50 %. Kyselyyn vastanneista työllisistä puolestaan 11 % (2013: 12 %) koki henkilökohtaisen työttömyysuhkansa laskeneen, kun taas 24 % (2013: 20 %) arvioi uhan kasvaneen omalla kohdallaan. 22 % työllisistä puolestaan näki, ettei heillä ole ollenkaan omakohtaista vaaraa joutua työttömäksi, kun vuosi sitten vastaava osuus oli peräti neljännes (26 %) työllisistä.

Ostosraha

Mastercard logo

Virtuaalinen Mastercard-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa