Noin 2,8 miljoonaa yli 18-vuotiasta suomalaista asuu kaksin tai yksin. Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen asuntokunnan koko on vain hieman kahden yläpuolella. Asuntokunnan keskikoko voi sukeltaa alle kahden rajapyykin jo ennen vuotta 2020.

Asuntokuntien koko on pienentynyt eri puolilla Suomea. Muutos on nopeinta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Muutos on ollut suurinta Kainuussa, jossa asuntokunnat ovat pienentyneet kolmenkymmenen vuoden aikana lähes 30 %. Yksi selittävä tekijä alueellisille eroille on lapsiperheiden määrä: muun muassa Kainuussa lapsiperheitä on alle viidennes asuntokunnista.

Asuntokuntien koon pienenemiseen monta syytä

Asuntokuntien koon supistumista voi selittää moni tekijä. Syinä voivat olla muun muassa väestörakenne, elämäntavat sekä kulttuurin muutokset.

Yksin asuvia suomalaisia oli vuonna 2016 1 131 000. Asuntokuntien koko heijastuu myös asuntomarkkinoihin: mitä useampi asuu yksin tai kaksin, sitä suurempaa on myös pienten asuntojen kysyntä. Esimerkiksi vuonna 2016 valmistuneen asunnon keskimääräinen pinta-ala oli 71 neliötä.

Lisää tietoa: Tieto & Trendit -julkaisu: ”Asumisesta tulossa yksilölaji”

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa