Me GF Moneylla (”GF”) olemme sitoutuneet suojelemaan oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme.

Tutustuthan tietosuojaselosteeseen huolellisesti. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteeseen tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi nostamalla ne Ajankohtaista-palstalle.

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

GF Money Oy
Y-tunnus: 2382033-5
Osoite: Pitkämäenkatu 11, 20250 Turku
Puhelinnumero: 09 427 05044 (pvm/mpm)
Sähköposti: tietosuojavastaava@lainasto.fi

2 Rekisteröityjen ryhmät

 1. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään sopimussuhde tai hän on pyrkinyt sopimussuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa esimerkiksi jättämällä lainahakemuksen; tai
 2. Henkilö on osallistunut rekisterinpitäjän markkinointikampanjaan tai tilannut uutiskirjeen; taikka
 3. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

3 Mitä henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai tuotteidemme tai palveluidemme käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Henkilötiedot, joita keräämme suoraan sinulta:

 • Perustiedot, kuten nimi, yhteystieto, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti ja pankkitilitiedot.
 • Tulo- ja menotiedot sekä niiden todentamiseksi saadut asiakirjat.
 • Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot, kuten lainahakemukset ja hakemusten perusteella syntyneet lainasopimukset, omaehtoiset lainakiellot, suoramarkkinointikiellot sekä tiedot IP-osoitteista, päätelaitteille tehtävistä eväisteistä ja laskutuksesta ja perinnästä.
 • Kommunikointiin liittyvät tiedot, kuten digitaalisten kanaviemme kautta lähettämäsi viestit sekä sähköpostit. Lisäksi tallennamme asiakaspalvelupuhelut liiketapahtumien varmentamiseksi ja asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi.

Henkilötiedot, joita keräämme kolmansilta osapuolilta:

 • Tunnistamistiedot pankkien Tupas-tunnistuspalvelun kautta.
 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot viranomaisten rekistereistä, kuten väestörekisteristä ja Verohallinnon rekisteristä.
 • Luottotiedot luottotietorekistereistä (Suomen Asiakastieto ja/tai Bisnode Finland Oy).
 • Tiedot muista luotoista Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajanluottojen kyselyjärjestelmän kautta (vain suostumuksesi perusteella).
 • Pankkitilitiedot Instantor Ab:ltä (vain suostumuksesi perusteella).
 • Pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat).
 • Hakemalla luottoa suostut siihen, että käytämme henkilötietojasi Kreditz-palvelussa, jolla voimme tarkistaa tilitietosi.

4 Miten käytämme henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tarjota sinulle neuvontaa ja palveluita.

Sopimusvelvoitteiden tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen tai sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • lainahakemuksen käsittely ja lainapäätöksen tekeminen
 • laskutuksen ja perinnän hoitaminen
 • asiakaspalvelu sopimusaikana
 • oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Lakisääteinen velvollisuus

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista:

 • henkilöllisyyden todentaminen
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät toimenpiteet, kuten kysymykset poliittisesta vaikutusvallasta ja varojen käyttötarkoituksesta
 • kirjanpitosäädökset
 • viranomaisraportointi.

Markkinointi ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Oikeutetut edut liittyvät liiketoiminnan toteuttamiseen ja hallinnointiin siten, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua sekä parhaan mahdollisen ja mahdollisimman turvallisen verkkosivustojemme ja palveluidemme käyttäjäkokemuksen. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. kohta Käyttäjäseuranta).

Oikeutetun edun perusteella voimme esimerkiksi lähettää sinulle suoramarkkinointia vastaavista tuotteista ja palveluista sekä tallentaa asiakaspalvelupuhelut asiakaspalvelumme laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi.

Mailchimp

Käytämme Mailchimp-ohjelmistoa markkinointiviestien lähettämiseen asiakkaillemme. Mailchimp on Yhdysvaltalainen palveluntarjoaja, joka noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Tämän palvelun kautta keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Tilauksen tilastotiedot (esim. avaus- ja klikkausprosentit)

Mailchimp saattaa käsitellä näitä tietoja omilla palvelimillaan. Varmistamme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Voit peruuttaa markkinointiviestien tilauksen milloin tahansa jokaisen viestin lopussa olevasta linkistä.

5 Automaattinen päätöksenteko

Profilointi ja/tai automaattinen päätöksenteko ovat tarpeen, jotta voimme tehdä sopimuksen ja täyttää lakisääteiset velvoitteemme, jotka liittyvät asiakkaan luotettavaan tunnistukseen, luottokelpoisuuden määrittämiseen sekä petosten ja rahanpesun estämiseen. Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä tarkistamaan henkilöllisyytesi ja sen, oletko luotettava ja luottokelpoinen sekä pystytkö täyttämään sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet.

Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä tekemään oikeudenmukaisia ja vastuullisia lainapäätöksiä. Emme myönnä lainaa ja voimme estää luoton käytön, jos tietoomme tulee, että asiakkaalla on maksuhäiriö tai että asiakas on antanut meille vääriä tietoja. Automaattinen päätöksenteko auttaa myös vähentämään inhimillisten virheiden mahdollisuutta sekä nopeuttaa päätöksentekoa ottaen huomioon, kuinka paljon saamme lainahakemuksia.

Jos automaattisesta päätöksenteosta aiheutuu sinulle merkittäviä oikeusvaikutuksia kuten lainahakemuksesi hylkääminen, sinulla on oikeus vaatia manuaalista käsittelyä, jolloin luonnollinen henkilö käy hakemuksesi läpi.

6 Kenelle luovutamme henkilötietoja

Kolmannet osapuolet ja GF-konserniin kuuluvat yhtiöt

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Esimerkiksi mahdollisessa maksuviivästystilanteessa voimme luovuttaa henkilötietojasi perintätoimistolle.

Olemme tehneet valittujen palveluntarjoajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä puolestamme. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi laskutus-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien (”henkilötietojen käsittelijät”) kanssa.  Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet ja toteuttavat riittävät suojatoimet tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin sanotuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällainen tiedonsiirto on mahdollista vain, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä;
 • tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita; tai
 • vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

Käytämme sähköpostitiedotteiden lähettämiseen työkalua, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kyseinen yhdysvaltalainen toimittaja on sitoutunut noudattamaan Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

7 Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Tietojen säilyttämistä säännellään muun muassa seuraavasti:

 • Rahanpesulain mukaisia tietoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen.
 • Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta.

8 Miten suojaamme henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Suojaamme henkilötietorekisteriä muun muassa seuraavin toimin:

 • rekisteri ja sen varmuuskopiot sijaitsevat suojatussa ja valvotussa laitetilassa,
 • laitteistot on suojattu palomuurilla,
 • verkkosivustoilla käytetään SSL-suojattua yhteyttä,
 • järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja
 • henkilötietorekisteriin pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus, ja heilläkin on vaitiolovelvollisuus koskien rekisterin tietoja.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä monia oikeuksia, joilla voit vaikuttaa ja saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä.

 1. Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.

Oikeutta tarkastamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan tai GF -konsernin liikesalaisuuksien vuoksi.

 1. Sinulla on oikeus pyytää puutteellisen, vanhentuneen tai virheellisen tiedon korjausta. Osan tiedoista voi korjata suoraan rekisterinpitäjän Online-palvelussa, tai voit esittää korjauspyynnön rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.
 2. Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

10   Evästeet

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Käytämme evästeitä:

 • verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
 • henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,
 • olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen,
 • verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja
 • tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

11   Käyttäjäseuranta

Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käytämme Google Analyticsissä IP-osoitteiden salausta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

12   Erimielisyyksien ratkaisu

Pyrimme ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae luottokorttia