Mikäli olet estynyt tekemään työtäsi sairauden tai tapaturman takia, on sairausloma paikallaan. Poissaolostasi huolimatta olet kuitenkin oikeutettu palkkaan sairausajalta – tiettyyn pisteeseen saakka.

Kun sairastut tai loukkaat itsesi, ilmoita työkyvyttömyydestäsi työnantajalle. Muista noudattaa työpaikan sääntöjä siitä, kenelle kaikille sinun tulee viestiä asiasta. Toisissa työpaikoissa lääkärintodistus vaaditaan jo ensimmäiseltä poissaolopäivältä, toisissa rajana on esimerkiksi kolme päivää.

Polvesta sairausloma pitenee

Terveystalon potilastietojärjestelmään koostetuista, yli 3,6 miljoonan suomalaisen terveyttä koskevista tiedoista selviää, että työterveyshuollon sairausvastaanotolle hakeudutaan yleisimmin kroonisten sairauksien sekä muun muassa akuuttien infektioiden vuoksi. Eniten poissaoloja aiheuttivat kuitenkin mielenterveysongelmat, selkävaivat sekä muut tuki- ja liikuntaelinvaivat.

Työsopimuslain sanelemaa

Työsopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta saada palkkaa myös sairauslomalla. Tuo oikeus säilyy työkyvyttömyyden syystä riippumatta: johtuipa se sitten sairaudesta, työtapaturmasta vai vapaa-ajan tapaturmasta. Poikkeus sääntöön on tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella itse aiheutettu työkyvyttömyys.

10 arkipäivää täyttä palkkaa

Työsopimuslaki määrää, että sairausajan täyttä palkkaa saa yhteensä kymmeneltä arkipäivältä. Jos työsuhde on kestänyt sairastuessa alle kuukauden, saa samalta ajanjaksolta puolet palkasta. Työsopimuslaista voidaan poiketa silloin, jos alalla sovellettava työehtosopimus, työsopimus tai työpaikan sisäiset käytännöt niin sanovat.

Tarkasta työsopimuksesi

Sairausloman palkan koon määrittelee omassa työsopimuksessa sovittu palkka. Työnantaja maksaa palkkaa sairastumispäivältä sekä sen jälkeisiltä yhdeksältä arkipäivältä maksimissaan siihen saakka, jolloin oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa.

Kela auttaa sairausloman pitkittyessä

Jos sairastat pitkään, siirryt Kelan maksaman sairauspäivärahan piiriin. Sitä voit hakea Kelasta sitten, kun työnantajallasi ei ole enää velvoitetta maksaa sairausloma-ajalta palkkaa. Olet oikeutettu sairauspäivärahaan, jos työkyvyttömyytesi kestää alle vuoden. Sitä pidemmissä periodeissa voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Muista hakea korvausta vakuutusyhtiöstä, jos työkyvyttömyytesi johtuu tapaturmasta.

Kohti lepoa lääkärin kautta

Sairauspäivärahan saaminen edellyttää lääkärintodistusta. Sairauspäivärahan määrä lasketaan verotuksessa todettujen työtulojen perusteella eli kaksi vuotta aiemmin tienattujen tulojen mukaan. Vähimmäismäärä on 23,73 euroa päivässä. Lakisääteiset etuudet ja eläkkeet voivat kuitenkin vähentää sen määrää.

Vuosilomaakin saa siirrettyä

Jos sairastut tai loukkaannut tapaturmassa vuosilomasi aikana, voit pyytää lomaasi siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa