Kauppalehden mukaan suomalaisten nuorten (18-29-vuotiaat) usko henkilökohtaisen taloutensa positiiviseen kehitykseen on vahva. Näkemys perustuu EPSI Ratingin tekemään kuluttajaluottamus-tutkimukseen. Yhtiön EU-komission aloitteesta toteuttamissa kansainvälisissä haastattelututkimuksissa kysytään vuosittain 20 000 suomalaisen kuluttajan odotuksia sekä kansantalouden että ihmisten yksityistalouden suhteen. Viimeisimmän tutkimuksen (Q4 / 2012) mukaan myös suomalaisten usko maan kansantalouden kehitykseen kääntyi vuoden 2012 loppupuoliskolla kokonaisuudessaan noususuhdanteeseen.

EPSI Rating toteaa tutkimustulostensa yhteydessä, että vuoden 2012 alkusyksyllä toteutuneet lukuisat irtisanomiset heikensivät kuluttajien luottamusta maan talouteen, joka kääntyi kuitenkin huonojen uutisten vähetessä loppuvuodesta varovaiseen nousuun. Alueellisia eroja löytyy ja kaikkein vahvinta kuluttajien usko Suomen kansantalouteen on Helsingissä, Vantaalla ja Kouvolassa. Omaan henkilökohtaiseen talouteensa ollaan taas kaikkein luottavaisimpia Vantaalla, Oulussa ja Kuopiossa.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten luottamus omaan talouteen on pohjoismaisella tasolla. Kaiken kaikkiaan Pohjoismaat pärjäävät talousluottamustutkimusten vertailussa erinomaisesti ja viimeisimpien tilastojen mukaan vain venäläisillä kuluttajilla on pohjoismaalaisia vahvempi luottamus henkilökohtaiseen talouteensa. Heikointa luottamus talouteen kokonaisuudessaan on Tsekeissä.

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa