Osa mieltää sen merkiksi luottamuspulasta, osa turhaksi paperisodaksi, toiset järkeväksi varautumiseksi ja turvaksi tulevaisuuden varalle. Olipa oma kantasi mikä tahansa, avioehdon pääperiaatteet on jokaisen hyvä tietää.

Avio-oikeudella tarkoitetaan vihittyjen tai parisuhteen rekisteröineiden oikeutta puolisonsa omaisuuteen. Se oikeuttaa saamaan puolet yhteenlasketun omaisuuden arvosta avioeron tai kuoleman koittaessa.

Avioehto muuttaa avio-oikeutta omaisuuteen

Avioehto on puolisoiden keskenään laatima sopimus. Se poistaa kokonaan avio-oikeuden toisen omaisuuteen. Avioehdon voi solmia myös osittaisena ja rajata avio-oikeuden ulkopuolelle esimerkiksi perityn tai ennen avioliiton solmimista saadun omaisuuden. Avioehto voidaan laatia myös esimerkiksi siten, että vain toisen puolison omaisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle. Yleensä avioehtosopimus solmitaan kuitenkin siten, ettei kummallakaan puolisolla ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Kumpikin saa siis pitää oman omaisuutensa itsellään, jos avioliitto purkautuu. Osituksella tarkoitetaan tätä avio-oikeuden toteuttamista avioliiton päätyttyä.

Lähes 40 % avioliitoista päättyy eroon

Avioliittoja solmitaan Suomessa vuosittain yli kaksikymmentä tuhatta. Esimerkiksi vuonna 2015 vihittiin Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan 24 708 paria. Avioeroon päättyi puolestaan 13 939 avioliittoa. Vuonna 2014 avioliittoja solmittiin 24 462 kappaletta ja avioerojen lukumäärä oli 13 682 kappaletta. Parisuhteita rekisteröitiin vuonna 2015 318 kappaletta ja eroja oli 133, kun vastaavat lukemat vuotta aiemmin olivat 333 rekisteröityä parisuhdetta ja 109 eroa.

Avioehto noin joka kolmannella

Vuonna 2011 avioehtosopimuksia tallennettiin avioehtoasioiden rekisteriin yhteensä 8 095 kappaletta. Aktiivisin maistraatti löytyi Helsingistä, jonne toimitettiin yli 1 300 sopimusta. Toisena oli Tampereen maistraatti 757:llä avioehtosopimuksellaan ja kolmantena Espoon maistraatti lukemalla 729. Lukemassa on hieman vaihtelua vuodesta riippuen, mutta avioehto selkeästi kiinnostaa monia.

Juristin tuella maaliin maistraatin kautta

Avioehto laaditaan ennen avioliiton solmimista tai liiton aikana. Avioehto tulee toimittaa maistraattiin rekisteröitäväksi. Myös muotoseikkojen on oltava kunnossa. Pätevä avioehtosopimus on päivätty, allekirjoitettu ja kahden henkilön todistama.

Olemassa on valmiita kaavioita avioehdon solmimiseen, mutta ammattitaitoinen juristi osaa huomioida perheiden erilaiset tilanteet.

Avioehto maksaa Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan noin 200–400 euroa, jonka päälle lisätään maistraatin rekisteröintimaksu. Jos summa tuntuu kovalta ja esimerkiksi hääsuunnitelmat ovat nipistäneet muutenkin budjetin äärimmilleen, voit ottaa avuksi Lainaston virtuaalisen Visa-luottokortin.

Eri maissa eri lainsäädäntö

Avioehdosta voi olla merkittävää hyötyä ihan jokaiselle, mutta sen tärkeys korostuu monikulttuurisissa avioliitoissa. Avioeron tai kuoleman kohdatessa saattaa olla epäselvää, minkä maan laki määrittelee avioeron yksityiskohdat sekä omaisuuden osituksen. Avioehtosopimuksella voidaan sopia, mitä avioliittolakia noudatetaan liiton päättyessä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa aviopari asuu pidemmän aikaa ulkomailla.

Voi myös purkaa tai ehtoja muuttaa

Entä jos tulee katumapäälle? Avioehdon voi purkaa tai sitä voi muokata tekemällä uuden avioehdon. Myös se on rekisteröitävä missä tahansa toimivaltaisessa maistraatissa.

Lue lisää:
Oikeus.fi: avioliittolaki
Lakiopas.com: avioehtosopimus
Maistraatti.fi: avioehtosopimus
Kuluttajaliitto: Asianajopalveluiden hinta- ja palveluvertailu

Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae luottokorttia