Taloudenpitoa on hyvä alkaa harjoittelemaan jo aivan pienestä pitäen. Enemmistö suomalaislapsista saakin viikko- tai kuukausirahaa. Summa riippuu muun muassa lapsen iästä sekä perheen kokonaistaloustilanteesta.

Käyttöraha opettaa lapselle rahankäyttöä

Tälläkin viikolla moni lapsi saa viikkorahaa joko käteisellä tai tilille. Se on hyvä tapa, sillä viikko- ja kuukausiraha auttaa lasta hahmottamaan taloudenpitoa ja harjoittelemaan rahankäyttöä. Säännöllisen käyttörahan sijasta osa vanhemmista antaa lapselle rahaa tarpeen mukaan. Sekin on toimiva tapa, joskaan se ei opeta yhtä tehokkaasti muun muassa säästämisen merkitystä. Kun rahaa saa tietyn summan kerran viikossa tai kuukaudessa, näkee konkreettisesti, kuinka paljon eri hankinnat maksavat.

Viikkorahan määrä suhteutettava hankintoihin

Viikkorahan sopivaan määrään vaikuttaa moni seikka. Yksi niistä on lapsen ikä: kun lapsi kasvaa, myös hankintojen hinnat ja tarve monesti kasvaa. Summan voi jokainen perhe määrittää itse omaan taloustilanteeseensa sekä lapsen tarpeisiin peilaten. Yhdessä on hyvä sopia myös siitä, mitä rahalla on määrä ostaa. Jos teini-ikäisen käyttörahan on tarkoitus kattaa esimerkiksi myös vaatteet, on summan luonnollisesti oltava isompi kuin satunnaisiin, pienempiin hankintoihin tarkoitetun viikkorahan.

Pienelle vähemmän, isolle enemmän

Suositeltava viikkoraha alakouluikäiselle lapselle on noin 1–10 euroa. Yläkouluikäisen viikkoraha voisi olla esimerkiksi 10–40 euroa tai jopa enemmän, jos summalla ostetaan myös vaatteita tai rahoitetaan esimerkiksi elokuvassakäyntejä ja muita vapaa-ajan rientoja. Summat ovat vain suuntaa-antavia: jokainen perhe tietää itse parhaiten sopivan viikkorahan määrän.

Ohjaa ja opasta lasta raha-asioissa.

Palkkaa myös koulumenestyksestä

Kiinteän käyttörahan lisäksi moni antaa lapselleen rahaa muun muassa menestymisestä kokeissa tai koulussa ylipäätään. Näin toimitaan Suomessa huomattavasti muita Pohjoismaita yleisimmin. Osa maksaa lisäksi yksittäisistä kotitöistä palkkaa lapselle tai viikkorahan saaminen edellyttää, että lapsi on osallistunut muun muassa kodin siivoamiseen tai auttanut ruoanlaitossa.

Viikko- ja kuukausiraha ohjaa katseet eteenpäin

Viikkoraha on hyvä keino harjoitella rahankäyttöä ja siihen liittyvien päätösten tekemistä. Kiinteä käyttöraha mahdollistaa sen, että lapsi voi itsekin suunnitella tulevia hankintoja ja seurata menoja. Lasta voi lempeästi ohjata säästämään isompia ostoksia varten sekä tarkastelemaan omaa kulutustaan pitkäjänteisesti.

Pienelle lapselle palkkaa kotitöistä

Kuluttajaliitto ohjeistaa kannustamaan jo alle 8-vuotiaita tekemään pieniä kotitöitä maksua vastaan. Tällaisia ovat muun muassa sängyn petaaminen, tiskikoneen tyhjentäminen tai vaikkapa pölyjen pyyhkiminen.

Isompi osaa jo odottaa tiettyä summaa

8–12-vuotiaalle voi määritellä täsmällisen viikko- tai kuukausirahan, jonka tulisi kattaa kohtuulliset menot ja josta pidetään kiinni. Tämän ikäiseltä on jo perusteltua odottaa kotitöihin osallistumista ilman erillistä rahakorvausta. ”Lisärahan ansaitsemiseksi voi olla lista erillisistä töistä, joita voi suorittaa”, Kuluttajaliitto lisää ohjeessaan. Tällaisia lisätöitä voivat esimerkiksi olla pihan haravointi, auton peseminen tai esimerkiksi kaappien siivoaminen.

Kohti itsenäistä taloudenhallintaa

13-vuotiailta ja sitä vanhemmilta tulisi onnistua oman talouden hallinta varsin itsenäisesti. Viikko- tai kuukausirahan olisi hyvä olla sen kokoinen, että lapsi voi maksaa siitä niin omat vaatteensa, kosmetiikkansa kuin vaikkapa matkapuhelinlaskunsakin. Näin hän oppii seuraamaan tuloja ja menojaan paremmin sekä suunnittelemaan omaa talouttaan tehokkaasti nyt ja tulevaisuudessa.

Oikeudenmukaista on peilata toisiin

Viikkorahan sopivaa määrää mietittäessä kannattaa keskustella kavereiden vanhempien kanssa. Jos mahdollista, suhteuta oman lapsen viikkoraha hänen kavereidensa saamaan viikkorahaan. Tosin jos koet kaveriperheen viikkorahan joko kohtuuttoman pieneksi tai suureksi, sitä ei kannata ottaa ohjenuoraksi omalle lapselle maksettavan käyttörahan määrää pohdittaessa.

Seuraa kulutusta ja ohjaa tarvittaessa rahankäyttöä

Käyttörahan maksamisen lisäksi vanhempien tulisi seurata lapsen rahankäyttöä. On hyvä idea varmistaa, että lapsi käyttää rahaa järkevästi ja että säännöllisesti maksettavan rahan määrä on sopiva. Muista kuunnella lapsen mielipiteitä. Pohtikaa yhdessä, mihin kaikkiin asioihin käyttörahan tulisi riittää ja kuinka hyvin tavoite toteutuu tällä hetkellä.

Uusi Lainasto Ostosraha on nyt täällä!

Aikaisemmat tuotteemme pikavippi ja joustoluotto ovat nyt korvattu uudella useaan käyttötarkoitukseen soveltuvalla Lainasto Ostosrahalla. Lainasto Ostosraha on maksimissaan 3000 euron luottorajalla varustettu virtuaalinen Mastercard-luottokortti, joka tekee verkko-ostosten tekemisestä entistä vaivattomampaa. Vuosimaksuttoman Ostosrahan hakeminen on helppoa, nopeaa ja koko hakemusprosessi tapahtuu tuttuun tapaan täysin verkossa. Joustavuudessaan ja turvallisuudessaan Ostosraha on vertaansa vailla ja se kulkee mukana puhelimessa minne ikinä menetkin.

HAE LUOTTOA
Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa