Jos työnantaja ei pysty maksamaan palkkaa maksukyvyttömyydestä johtuen, voit hakea palkkasaatavia palkkaturvan kautta. 

Palkkaturva on suunniteltu tilanteisiin, joissa työnantaja on tehnyt konkurssin tai on jostain muusta syystä maksukyvytön. Palkkaturvalaissa on määritelty, että palkkasaatavia voi periä palkkaturvasta.

Palkkaturvana voidaan maksaa enintään 15 200 euroa

Palkkaturvana voidaan maksaa varsinaisen palkan lisäksi myös esimerkiksi lomakorvauksia, päivärahoja sekä irtisanomisajan palkkaa. Maksamisen edellytykset ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Palkkaturvana maksettavat saatavat voivat olla enimmillään 15 200 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Palkkaturvan rajoituksista voit lukea lisää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietopankista.

Tärkeää tietoa palkkaturvasta

  • Hae palkkaturvaa kolmen kuukauden kuluessa saatavien erääntymisestä.
  • Keskimääräinen käsittelyaika on noin kahdeksan kuukautta hakemuksen jättämisestä. Käsittely etenee tehokkaammin, kun täytät kaikki hakemuksessa kysytyt tiedot sekä liität mukaan tarvittavat asiakirjat.
  • Palkkaturvaa haetaan lähettämällä hakemus Uudenmaan ELY-keskukseen. Sitä voi hakea myös minkä tahansa muun ELY-keskuksen kautta tai jättämällä hakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon.
  • Palkkaturva maksetaan viikon kuluessa päätöksen antamisesta.
  • Saatavista toimitetaan ennakonpidätys: 30 % 5 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 50 %. Saatavasta vähennetään myös työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Hae palkkaturvaa itse tai työntekijäjärjestön avulla

Palkkaturvajärjestelmä on työntekijöiden tukena silloin, kun työnantaja ei kykene maksukyvyttömyydestä johtuen maksamaan palkkaa. Palkkaturvaa voi hakea joko työntekijä itse tai työntekijäjärjestö, jolle saatavat on siirretty perittäviksi.

Jotta palkkaturvaa voi saada, on määriteltyjen ehtojen täytyttävä ja työnantajan oltava maksukyvytön. Työnantaja voi esimerkiksi olla asetettu konkurssiin tai se ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan. Palkkaturvaviranomaiset toteavat maksukyvyttömyyden. Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille.

Lähetä palkkaturvahakemus ajoissa

Kun haet palkkaturvaa, on tärkeää toimia ajoissa. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos hakemuksen lähettää määräajan ulkopuolella, palkkasaatavia ei saa palkkaturvana.

Palkkaturvaa hakevan on syytä varautua kärsivällisyyteen, sillä hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on useita kuukausia.

Jos tarvitset rahaa nopeasti, hae virtuaalista luottokorttiamme

Palkkaturvahakemukset käsittelee Uudenmaan ELY-keskus, jonne keskitettiin kaikki palkkaturva-asiat vuonna 2016. Palkkaturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kahdeksan kuukautta hakemuksen jättämisestä. Etenkin palkkasaatavia odottavan aika on pitkä ja rahaa voi tarvita nopeammin. Virtuaalinen luottokortti on silloin yksi harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen se on välittömästi käytettävissä.

Lisää tietoa palkkaturvasta:

ELY-keskuksen palkkaturva-sivu

TE-palvelujen palkkaturva-sivu

Finlex.fi: Palkkaturvalaki

Ostosraha
Visa-logo

Virtuaalinen Visa-luottokortti

100 - 3 000 €

Hae Ostosrahaa