Asiakaspalvelu Asiakaspalvelumme puhelinnumero0600 30 6000 (1€/puhelu+1,98€/min) | arkisin 09-17

Hyvät asiakkaat, asiakaspalvelumme on suljettu perjantaina 2.12.

Eettiset säännöt

  1. Noudatamme lakia ja säännöksiä sekä pyrimme jatkuvasti valvomaan niiden toteutumista toiminnassamme
  2. Pyrimme noudattamaan kuluttajansuojaviranomaisten ja -järjestöjen suosituksia
  3. Tarjoamme opastusta ja suosituksia kuluttajille, jotta he välttyisivät ylivelkaantumiselta ja siitä seuraavilta ongelmilta
  4. Tuemme parempaa valvontaa kuluttajaluottomarkkinoilla
  5. Olemme reiluja toiminnassamme, seuraamme toimintaperiaatteitamme ja kohtelemme kaikkia asiakkaita samalla tavalla
  6. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja odotamme muidenkin tekevän samoin
  7. Emme ota yltiöpäisiä riskejä, vaan harjoitamme liiketoimintaa harkitusti ja läpinäkyvästi

Arvot

Tuomme päivittäiseen työhömme omat arvomme, joita ovat vastuullisuus ja luotettavuus. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että elämme omien arvojemme mukaisesti ja että arvot näkyvät toiminnassamme.

Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja luotettavaa palvelua. Odotamme myös asiakkaidemme toimivan vastuullisesti ja palkitsemme luotettavat asiakkaamme. Avoimuus, reiluus ja hyvä palvelu ovat johtavia arvojamme kaikessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa.

Copyright © 2013 Lainasto Oy